Aktuality na stránke

31.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  piadica pestrá (Idaea inquinata, Geometridae)

31.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Chrobáky

pridaný  nový druh:

-  pestroš mravcový (Thanasimus formicarius, Coleoptera)

29.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- semenovka štrkáčová  (Perizoma albulata, Geometridae)

- víjačka vrbovková (Stemmatophora brunnealis, Pyralidae)

17.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  piadica brezová (Cyclophora porata, Geometridae)

04.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  psotka jabloňová (Callisto denticulella, Gracillariidae)

02.01.2024 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  piadivka Ankerova (Erannis ankeraria, Geometridae)

18.12.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- zdobka trávová  (Pleurota marginella, Crambidae)

- víjačka rebríčková (Phycitodes maritima, Pyralidae)

26.11.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  zdobníček Schwarzov (Pancalia schwarzella, Cosmopterygidae)

25.11.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  plodokaz Rheedeho (Pammene rhediella, Tortricidae)

24.11.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  piadica lesná (Idaea deversaria, Geometridae)

19.11.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  víjačka štetková (Myelois circumvoluta, Pyralidae)

18.10.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  papriadkovec jastrabníkový (Lemonia dumi, Brahmaeidae)

01.09.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  sivkavec ľubovníkový (Chloantha hyperici, Noctuidae)

22.08.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- víjačka bronzová  (Evergestis aenealis, Crambidae)

- piadivka stepná  (Aspitates gilvaria, Ennominae)

- kôrovka ľadencová  (Selidosema plumaria, Ennominae)

18.08.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  vreckovec priadkovcovitý   (Bijugis bombycella, Psychidae)

08.08.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- sivkavec púpavový  (Parastichtis suspecta, Noctuidae)

- sivkavec smlzový  (Photedes fluxa, Noctuidae)

- siatica lobodová  (Dichagyris forcipula, Noctuidae)

- piadivka hájová (Hydrelia sylvata, Geometridae)

06.08.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- lišaj chrastavcový  (Hemaris tityus, Sphingidae)

- piadivka dvojfarebná  (Plemyria rubiginata, Geometridae)

20.07.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- stužkavec cudzokrajný  (Catocala hymenaea, Erebidae)

- pamora Zellerova  (Zanclognatha zelleralis, Erebidae)

- psota škvrnitá  (Mirificarma maculatella, Gelechiidae)

19.07.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- zdobníček striebroškvrnný  (Eteobalea anonymella, Cosmopterygidae)

- piadica perličkovitá  (Idaea moniliata, Geometridae)

- šedivka skorocelová  (Gnophos furvata, Geometridae)

18.07.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- víjačka červenohnedá  (Hypsopygia rubidalis, Pyralidae)

- víjačka smldníková  (Loxostege fascialis, Crambidae)

29.06.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  sivkavec dvojoký   (Dicycla oo, Noctuidae)

28.06.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- mora trnková  (Lamprosticta culta, Noctuidae)

- trávovec žltý  (Xanthocrambus saxonellus, Crambidae)

27.06.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  víjačka moldavská   (Synaphe moldavica, Pyralidae)

24.06.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  perlovec jahodníkový  (Boloria euphrosyne, Nymphalidae)

26.04.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  mora  kokoríková  (Cerastis leucographa, Noctuidae)

25.04.2023 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- mora Schmidtova  (Dioszeghyana schmidtii, Noctuidae)

- obaľovač včasný  (Pseudeulia asinana, Tortricidae)

- obaľovač perličkový (Phaneta pauperana, Tortricidae)

09.05.2022 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- Falcaria lacertinaria (srpokrídlovec brezový, Drepanidae)

14.03.2022 - FOTOZBIERKY -> Blanokrídlovce

pridané  nové druhy:

- drevár fialový  (Xylocopa violacea)

- žihadlovka žltá (Scolia hirta)

07.01.2022 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- Argolamprotes micella (psota malinová, Gelechidae)

25.12.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  Aroga flavicomella (psota trnková, Gelechidae)

25.10.2020 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- mora horčíková  (Hecatera bicolorata, Noctuidae)

- mora očkatá  (Xanthia ocellaris, Noctuidae)

13.10.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  Cholius luteolaris   (sivenka žltá, Crambidae)

09.10.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

-  trávovec vresový   (Crambus ericella, Crambidae)

13.09.2020 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridané  nové druhy:

- siatica popolavá  (Agrotis cinerea, Noctuidae)

- mora bylinná  (Xestia stigmatica, Noctuidae)

25.04.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- ploskáčik dubinový  (Phyllonorycter roboris, Gracillariidae)

15.04.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- ploskáč očkatý (Semioscopis oculella, Ethmiidae)

28.02.2021 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- sivkavec lesknicový (Archanara neurica, Noctuidae)

28.01.2021 - FOTOZBIERKY -> Rastliny

pridaný  nový druh:

-  pahorec brvitý (Gentianopsis ciliella, Gentianaceae)

28.12.2020 - FOTOZBIERKY -> Rastliny

pridaný  nový druh:

-  jaseň mannový (Fraxinus ornus, Oleaceae)

21.12.2020 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- perlovec východný (Argynnis laodice, Nymphalidae)

20.12.2020 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- piadica veroniková (Idaea filicata, Geometridae)

05.08.2020 - FOTOZBIERKY -> Motýle

pridaný  nový druh:

- lišaj dubový (Marumba quercus, Sphingidae)

04.08.2020 function tableOrdering( order, dir, task ) { var form = document.adminForm; form.filter_order.value = order; form.filter_order_Dir.value = dir; document.adminForm.submit( task ); }

Filter názvu     Počet zobrazených 
# Názov článku Autor Zobrazení
 
Copyright © 2024 Andrej Makara. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.