Motýle v Slovenskom krase, Rožňave a okolí

Údaje o  druhoch motýľov podľa čeľadí, pozorovaných v jednotlivých rokoch na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia Rožňavy. V lokalitách Rožňava (sídlisko JUH a okolie) a Brzotín (okolie rybníkov a úpätie Silickej planiny)  bol výskyt motýľov monitorovaný viac-menej pravidelne, údaje z ostatných lokalít pochádzajú len zo sporadických návštev. Fotografie dokladajúce výskyt zistených druhov sú uložené v časti FOTOZBIERKY.

Taxonomické členenie a latinské názvoslovie vychádza z údajov FAUNA EUROPAEA, publikovaných na stránke

http://www.faunaeur.org/?no_redirect=true

 

Označenie mapovacích štvorcov (súradnicový systém UTM) je podľa údajov na stránke LEPIDOPTERA.EU

http://lepidoptera.eu/records2/Map.php

KategórieSúbory

folder icon 6 Mapovanie motýľov 2016

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2016.

folder icon 6 Mapovanie motýľov 2015

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2015.

folder icon 9 Mapovanie motýľov 2014

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2014.

folder icon 9 Mapovanie motýľov 2013

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2013

folder icon 9 Mapovanie motýľov 2012

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku u 2012

folder icon 8 Mapovanie motýľov 2011

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2011

folder icon 28 Mapovanie motýľov 2010

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu, Rožňavy a okolia v roku 2010.

folder icon 9 Mapovanie motýľov 2008/2009

Prehľad druhov motýľov pozorovaných na území Slovenského krasu v rokoch 2008/2009.


V tejto kategórii nie sú žiadne dokumenty
Copyright © 2024 Andrej Makara. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.